GROTESK! Bruger to timer på at finde p-plads. Dansk Folkeparti mener, at hetzen mod de københavnske bilister må stoppe

Små to timer – det er hvad det tager en mor på Østerbro at finde en p-plads. Det er at bryde samfundskontrakten med borgerne, mener Finn Rudaizky.

Københavnerne støtter kun op om deres kommune, hvis de kan se, at kommunen holder deres del af aftalen med borgerne til gengæld for borgernes skattebetalinger.

Men kommunen bryder kontrakten, når den forhindrer at børnefamilier, ældre, gangbesværede og alle andre ikke kan parkere deres bil i nogenlunde afstand til deres hoveddør.

Det mener Finn Rudaizky som er gruppeformand for Dansk Folkeparti i Københavns Borgerrepræsentation.

”Kommunens parkeringspolitik smadrer borgernes hverdag. Hver dag går der timevis med at finde en plads og ofte er borgernes desperation så stor, at de parkerer ulovligt for blot at komme op i deres hjem.

Derfor foreslår Dansk Folkeparti nu, at en p-plads i gadeplan først nedlægges, når der konkret kan peges på en erstatningsplads f.eks. under jorden i samme lokalområde.

”Det betyder, at vi ikke accepterer at der senere kommer en plads under jorden. For hvad skal borgeren bruge det til her og nu? Borgeren skal vide, at der ikke kan nedlægges en plads i en københavnsk gade, uden at der samtidigt konkret kan anvises en anden plads. Det vil sætte tempoet for sløjfning af pladserne betydeligt ned, men det er nødvendig,” mener Finn Rudaizky.

Borgernes kæmpestore hverdagsproblemer illustreres af, at der de sidste 12 år i København er kommet flere end 32.000 flere biler, mens der kun er kommet under 3.000 flere kommunale p-pladser:

2008

2020

Antal biler

99.622

132.186

Antal kommunale parkeringspladser

122.800

125.200

Kilde: Københavns Kommune

Klimaet og bymiljøet skal fortsat tilgodeses, mener Dansk Folkeparti. Det bør ske ved yderligere krav om lavere hastigheder, omlægning af trafikruter gennem byen for at fredeliggøre boligområderne og gennem den kommende havnetunnel som vil lede den tunge og forurenende trafik gennem en tunnel fra Nordhavnen og ud på Amager motorvejen og dermed friholde de centrale byområder for den gennemkørende trafik.

”Jeg er helt med på, at Enhedslisten med deres totalt frakoblede virkelighedssans helst ser alle biler ud af byen, og jeg frygter, hvad de kan finde på, hvis de generobrer Teknik- og miljøborgmesterposten. Vi er derfor nu nødt til at dæmme op for udviklingen som stresser og ødelægger københavnernes hverdagsliv,” siger Finn Rudaizky, som vil fremlægge sit forslag for Teknik- og miljøudvalget.