Grundloven spænder ben for DF’s opgør med islamiseringen

Dansk Folkeparti lancerede for nylig ”seks konkrete bud” på en inddæmning af islam i Danmark, men forfatningseksperter mener, at de foreslåede indgreb er i strid med Grundloven, skriver Berlingske.

Der skal være relevante og saglige grunde til at fravige paragraf 70 i Grundloven, der modsætter sig diskrimination på baggrund af bl.a. religion og afstamning.

Det gjorde man i forbindelse med tildækningsforbuddet, hvor den relevante grund var, at man skal kunne se, hvem man taler og kommunikerer med, men denne grund kan man ikke bruge i forbindelse med de muslimske tørklæder.

Grundloven knæsætter religionsfriheden og spænder dermed ben for et decideret stop for nye moskeer, muslimske friskoler eller antidemokratiske muslimske foreninger.

Danske politikere har således aldrig taget statslige fradrag fra muslimske foreninger, der arbejder demokratiundergravende.

Kun én af landets 10 største kommuner har brugt muligheden i imampakken for at tage offentlig støtte eller nægte at leje lokaler til muslimske foreninger, der arbejder imod det danske demokrati.

24NYT: DF’s indgreb mod muslimske tørklæder har ingen gang på jord, ikke mindst fordi de er i strid med Grundloven. Derimod bør DF arbejde på at bandlyse tørklæder på offentlige arbejdspladser, som bør være frie af religiøse symboler. Dette er en relevant og saglig grund.

Det muslimske tørklæde, som reklamerer for islamiske værdier, hører ikke til på offentligt ansatte. Tørklædet bliver ofte betragtet som en harmløs del af en skøn multi-kulti-drøm om mangfoldighed og harmoni. Det strider dog mod princippet om, at offentligt ansatte skal fremstå neutralt og professionelt.

De signaler, der ligger i det islamiske tørklæde, er ikke harmløse, og de skal derfor ikke fremstå som det væsentligste, når de offentligt ansatte møder borgerne.

Der skal være religionsfrihed i Danmark, men det betyder ikke, at man som ansat i det offentlige skal have frihed til at missionere for en religion og ideologi, der går på tværs af alt, hvad Danmark står for.

Og derfor bør det islamiske tørklæde ikke bæres af læger, sygeplejersker, folkeskolelærerinder, og gymnasielærerinder, når de er på arbejde.

Det er i øvrigt for længst blevet forbudt for danske dommere at bære religiøse symboler i retssalen. Forbuddet burde gælde alle offentligt ansatte.