Gyldne socialdemokratiske løfter uden reel dækning

Statsminister Mette Frederiksens (S) ambition er, at der skal ankomme lige præcis nul asylansøgere til Danmark. ”Det er det, der er vores mål. Selvfølgelig kan vi ikke give et løfte om det. Vi kan ikke give et løfte om nul asylansøgere, men vi kan godt opstille den vision, som vi også gjorde før valget, nemlig at vi ønsker et nyt asylsystem, og så gør vi, hvad vi kan for at indføre det”, sagde statsministeren.

Der blev i 2020 registreret 1.547 asylansøgere. Det er det laveste antal i Danmark siden 1998, hvor tallene begyndte at blive opgjort på den nuværende måde og mindre end en tiendedel af de 21.316 asylansøgere i 2015.

24NYT: Muslimske asylansøgere bliver ved med at strømme til, fordi økonomiske migranter, som udgiver sig for ”flygtninge”, og som krydser flere sikre lande, inden de når frem til den danske grænse, får asyl i Danmark.

I 2017 fik 2.750 migranter asyl og permanent ophold i Danmark. I 2018 – 1.652. I 2019 – 1.783. Og i 2020 – 530. I alt 6.715.

Antallet af familiesammenføringstilladelser i 2017, 2018, 2019 og 2020 var henholdsvis 7.015, 4.601, 3.222 og 3.770. I alt 18.608. (Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriet, Tal på udlændingeområdet pr. 30.11.2020)

Folketingspolitikerne betegner disse tal som ”historisk lave”, men erfaringsmæssigt mangedobles et lavt antal asylansøgere over tid, når de asylansøgere, der har fået opholdstilladelse, søger familiesammenføring. Det var f.eks. tilfældet med de 6.000 tyrkiske gæstearbejdere, som kom til Danmark i 1970’erne. Pr. 1. jan. 2020 var der 64.000 personer i Danmark med tyrkisk baggrund.

Går det, som det plejer at gå, må man forvente, at de 25.323 migranter og familiesammenførte, som i perioden 2017-2020 fik asyl i Danmark, i løbet af 40-50 år bliver til 200.000 indvandrere og efterkommere. De fleste på livsvarig offentlig forsørgelse.