Hårde straffe til vognmand og chauffør

Foto: Rigspolitiet

Hårde straffe til vognmand og chauffør fra Billund området

Retten i Kolding afsagde i dag dom i en sag, hvor en 44 chauffør og hans 53-årige vognmand var tiltalt.

Føreren var tiltalt for at have kørt på to andres førerkort i alt 31 gange, og derved overtrådt reglerne om køretid og hviletid. Vognmanden var tiltalt for at have medvirket til at føreren kørte på de andres førerkort.

Føreren blev idømt 3 måneders betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste, en bøde på 142.000 kr. og frakendelse af førerretten til tunge køretøjer i 2½ år. Vognmanden blev idømt 3 måneders betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste.

”Kørslerne fandt sted i marts til juni måned 2016, hvor sagen blev efterforsket af Tungvognscenter Syd”, fortæller specialanklager Pernille Moesborg. Hun forklarer videre: ”Sagen har været så længe undervejs, fordi alle sager om overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne var sat i bero fra september 2017 til 1. juni 2018. Det har denne sag også måttet vente på”

Både vognmanden og føreren erkendte sig skyldige og modtog dommen.