Herberget Lærkereden til unge hjemløse kvinder i Nordjylland udvider

To nye skærmede pladser skal fra april afhjælpe massiv efterspørgsel efter trygge rammer for socialt udsatte unge kvinder

Medarbejdere fra Reden Aalborg har ofte oplevet at møde udsatte unge kvinder i Nordjylland, som har haft svært ved at finde et trygt og roligt sted at sove. Et sted, hvor man ikke risikerer at være omgivet af stærkt misbrugende personer og i risiko for seksuelle grænseoverskridelser. Sådan et trygt sted er Lærkereden, et herberg for kvinder i alderen 18-30 år, som KFUKs Sociale Arbejde åbnede i juni 2020 i tilknytning til Reden Aalborg. Lærkereden har netop udvidet fra 6 til 8 pladser, og der er allerede flyttet to unge kvinder ind i de nye værelser.

”Der har fra start været en massiv efterspørgsel efter de særlige skærmede pladser, som Lærkereden kan tilbyde. Derfor er det en stor glæde for os at kunne tilbyde to nye pladser, så flere unge kvinder kan få glæde af et ophold på Lærkereden”, fortæller Jeanette Dam Kaastrup, som er forstander for Lærkereden og Reden Aalborg

Med udvidelsen bliver det også muligt at tilbyde kvinderne yderligere sundhedsfaglig rådgivning, herunder akuthjælp og behandling i forbindelse med fysiske og psykiske problemstillinger.

”På Lærkereden kommer kvinder med hver deres ønsker for fremtiden og med rygsækken fyldt med oplevelser, der ofte er problematiske for dem at have med. Lærkereden er et godt sted at få den nødvendige støtte til at kunne fungere i og flytte i egen bolig, så livet kan føles lettere og mere overskueligt efter et ophold her. Vi arbejder med langsigtede løsninger for og med kvinderne. Det kræver et godt og solidt samarbejde med sagsbehandlerne i hjemkommunerne, og det oplever vi heldigvis i endnu højere grad end vi havde forventet”, siger Jeanette Dam Kaastrup.

LÆS OGSÅ:  Forsvaret inspirerer kvinder til en karriere i uniform

 KFUKs Sociale Arbejde fik i 2019 tildelt midler fra Det Obelske Familie Fond til etablering og åbning af et §110 herberg for unge kvinder 18 -30 år i hjemløshed eller funktionel hjemløshed og med andre sociale problemer i Aalborg.

 Der har siden åbningen den 8. juni 2020 været rift om de 6 skærmede pladser på Lærkereden, hvor kvindernes trivsel er i fokus og hvor der tages udgangspunkt i en helhedsorienteret og specifik metode- og dokumentationsmodel som også anvendes i andre tilbud, der hører under KFUKs Sociale Arbejde. Vi arbejder ud fra fire fastlagte dimensioner; handlemuligheder, relationer, sundhed og mental trivsel og der udarbejdes en plan for hver kvindes ophold på Lærkereden. De 6 pladser udvides fra april 2021 til 8 pladser.