Hjerteforeningen: Mange gode takter i sundhedsudspil – men også plads til forbedring

Regeringen har tirsdag eftermiddag fremlagt sit bud på en sundhedsreform, som rummer gode elementer, men som dog også har plads til forbedringer.

Anne Kaltoft, adm. direktør i Hjerteforeningen

Regeringen har netop fremlagt sit udspil til en ny sundhedsreform. Et udspil, der vækker glæde, men som dog også levner plads til forbedringer ifølge landets næststørste patientorganisation, Hjerteforeningen.

– Det længe ventede udspil til en ny sundhedsaftale rummer mange gode elementer såsom visionære forebyggelsestiltag inden for alkohol og tobak. Men der er brug for at se mere ind i blandt andet den stigende ulighed i sundhedsvæsenet, siger Anne Kaltoft, adm. direktør i Hjerteforeningen, som repræsenterer knap 124.000 medlemmer.

I dag afhænger kvaliteten af behandlingstilbuddene på hjerteafdelingerne lidt af postnummeret. Mindre hospitaler uden for storbyerne har svært ved at rekruttere læger, men samtidig modtager netop disse hospitaler en meget stor del af de kroniske hjertepatienter. Det er et stort problem, som ifølge Hjerteforeningen skal løses.

– Vi har med tilfredshed noteret os, at regeringen nu tager hul på drøftelsen af den udbredte lægemangel. Men det er vigtigt at holde sig for øje, at hvis man skal denne ulighed i sundhed til livs, skal der flere indsatser til. Det kunne for eksempel være, at man overvejer udbredelsen af delestillinger, som man eksempelvis har gode erfaringer med i Region Syddanmark, siger Anne Kaltoft.

Derudover understreger hun, at der fortsat er store hurdler, når det kommer til den manglende sammenhæng i sundhedsvæsenet. Der tales simpelthen ikke godt nok sammen på tværs af systemer, hvilket gør, at patienterne overlades til sig selv og ofte tabes mellem to stole.

LÆS OGSÅ:  Ny kampagne skal gøre danskerne sundere

– Det kan til tider være en jungle at gebærde sig i sundhedsvæsenet. Derfor er det vigtigt, at man i højere grad indtænker sammenhæng, så man møder hjertepatienterne i øjenhøjde, siger Anne Kaltoft og fortsætter:

– Jeg vil gerne opfordre politikerne til at kigge mod blandt andet Aalborg og Randers, hvor man med stor succes har ansat brobyggersygeplejersker, der deler deres arbejdstid mellem hjerteafdelingen og det kommunale rehabiliteringstilbud. På den måde møder patienten gennem hele sit forløb den samme sygeplejerske – og det er med til at skabe øget tryghed og nærvær.