Høj dansk inflation er importeret fra udlandet

different flags

Ny analyse viser, at den hjemlige danske inflation er drevet af udenlandske prisstigninger.

Stigningen i inflationen de seneste mange måneder er i høj grad drevet af stigende importpriser. Det viser ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

”Den høje danske inflation skyldes ikke forhold, som danske virksomheder er herrer over. Tværtimod skyldes prisstigningerne herhjemme i det store hele, at priserne er steget i udlandet, og at importvarer derfor er blevet dyrere,” siger Sofie Holme Andersen, cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Analysen viser, at priserne på importvarer har været på himmelflugt det seneste år, mens kerneinflationen på 3,5 procent i juni er langt mindre. Hvis man fraregner importvarernes prisstigninger fra kerneinflationen, var den på 1,5 procent i juni og 1,2 procent i gennemsnit for hele 2022. Det er nogenlunde samme niveau som gennemsnittet de seneste ti år.

Danske politikere har begrænsede muligheder for at styre priserne

”De stigende priser, som danskerne kan mærke på pengepungen nede i supermarkedet og på tanken, er helt reelle. Men de højere priser kommer fra udlandet, og derfor bør de ikke bekæmpes af de danske politiker med for eksempel generelle afgiftslempelser,” siger Sofie Holme Andersen.

”Der er vist ingen tvivl om, at høj inflation er noget politikere frygter, fordi den mærkes meget konkret blandt vælgerne. Men derfor er det også meget vigtigt at forstå, hvordan inflationen er opstået. Så længe inflationen er noget, vi primært importerer fra udlandet, er det ikke noget, de danske politikere for alvor kan gøre noget ved,” siger Sofie Holme Andersen.

Kerneinflation beskriver prisudviklingen, når man ser bort fra priser på energi og ikke-forarbejdede fødevarer. Når kerneinflation er et vigtigt mål at beregne, skyldes det, at særlige og midlertidige forhold kan give store udsving på overordnede inflationstal. Derfor er kerneinflationen et godt mål for at vurdere inflationsudviklingen.

LÆS OGSÅ:  Plejefamilier bør få del i regeringens inflationspakke

Analysens hovedkonklusioner

  • Forbrugerne i mange europæiske lande oplever højere prisstigninger end forbrugerne i Danmark. Hvis vi sammenligner årets første halvår med samme halvår sidste år, steg forbrugerpriserne med 6,8 procent i Danmark, 7,2 procent i Tyskland og 7,7 procent i EU under ét.
  • Det følger et historisk mønster, hvor inflationen i Danmark følger inflationen i det øvrige Europa, men ligger en smule lavere. Det mønster gælder også for kerneinflationen, som er forbrugerprisudviklingen eksklusive energi og fødevarer, der er særligt følsomme overfor udefrakommende forhold (krig, tørke, oversvømmelser og lignende).
  • Stigningen i inflationen i de seneste måneder er i høj grad drevet af stigende importpriser. Hvis vi foruden energi og fødevarer ser bort fra det direkte og indirekte bidrag fra importvarer, lå inflationen på 1,5 procent i juni måned og på 1,2 procent i gennemsnit i år. Det svarer stort set til gennemsnittet i de seneste ti år.