Konservative studerende og Trykkefrihedsselskabet arrangerer et fælles møde i Aarhus. Her vil historiker emeritus Bent Jensen tale om Rusland-Ukraine med hovedvægt på den tragedie, det er for Rusland, Ukraine og Vesten, at den håbefulde udvikling, der kendetegnede Rusland efter kommunismens og det sovjetiske imperiums sammenbrud, gradvist blev rullet tilbage og nu er endt med et regime som det nuværende.

Desuden vil Bent Jensen tale om USA’s og NATOs andel i den forsuring af det gode russisk-vestlige forhold, der var i Jeltsin årene.

Arrangementet foregår:

Mandag den 28. november, kl. 19.30

i Studenterhuset lokale M2,

Nordre Ringgade 3

8000 Aarhus C

Billetter kan købes her:

https://www.place2book.com/da/sw2/sales/5i5am0dyzq