Hører det illiberale Danmark hjemme i EU?

Ungarn er blevet stærkt kritiseret efter at parlamentet gav premierminister Viktor Orbán ekstraordinære beføjelser til at regere landet per dekret på ubestemt tid for at løse coronakrisen. ”Viktor Orbán har nu krydset en bro, hvor vi må spørge, om Ungarn overhovedet hører hjemme i EU”, skriver Berlingske i sin leder.

I Danmark er politikerne og medierne i færd med at skabe en fortælling om, at danskerne trods store indgreb i grundlæggende frihedsrettigheder har været forskånet for bemyndigelseslove, der afskaffer demokratiet og retsstaten.

Men i et nyt opsigtsvækkende forskningsprojekt afdækker fire af landets førende eksperter i forvaltnings- og forfatningsret, at magten til at udstede regler for danske borgere og virksomheder i stigende grad reelt ligger hos ministerier, styrelser og organisationer.

Folketinget er på lange stræk sat fra bestilling. Magten siver fra de folkevalgte, og det er et alvorligt demokratisk problem”, siger Jørgen Grønnegård Christensen, professor emeritus i offentlig forvaltning ved Aarhus Universitet.

I Danmark er det således ikke-folkevalgte embedsmænd, som ikke er underlagt nogen form for parlamentarisk kontrol, der bestemmer, hvilke regler der gælder i vores hverdag. Resultatet er, at politikerne ikke længere har overblik over de love og regler, der rammer danskerne.

Antallet af bemyndigelser til ministre er i øvrigt steget fra 880 i 1990 til 1404 i 2018. Antallet af bemyndigelser til andre end ministre var 545 i 1990, mens der i 2018 var 1808 bemyndigelser til Sundhedsstyrelsen, Finanstilsynet, Styrelsen for Patientsikkerhed og andre styrelser.

Magthaverne har det med at udnytte kriser til at gennemføre politikker, de ellers aldrig ville kunne være kommet igennem med.

I kampen mod corona har statsminister Mette Frederiksen (S) og regeringen således fået gennemført indtil flere illiberale hastelove og ændringer af bl.a. epidemiloven, som har fået juridiske eksperter til at tale om ”krigslovgivning”.

Mette Frederiksen tøver ikke med at bruge statens magtmidler til at få fællesskabet til at rette ind – ikke efter love, regler og jura“, skriver Bent Winther i Berlingske.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har fået bemyndigelse til at foretage en stribe vidtrækkende illiberale indgreb i danskernes frihedsrettigheder. En bemyndigelse betyder, at Folketinget giver ministeren (eller andre) lov til at fastsætte specifikke regler uden at inddrage Folketinget.

Alle regimer, herunder det danske og ungarske, har brugt coronakrisen til at begrænse eller afvikle de grundlæggende frihedsrettigheder og mørklægge offentlig information. Både i Ungarn og Danmark er magten i en eller anden udstrækning flyttet væk fra parlamentet til regeringen og embedsmændene.

Danskerne bør derfor feje for egen dør, før de fejer for Viktor Orbáns, og spørge, om Danmark overhovedet hører hjemme i EU.

André Rossmann

 

Kommentarer