Hundredvis af jobs på vej i nordjysk Kommune

Årets Jobbarometer er netop udkommet. 356 virksomheder i nordjysk kommune er spurgt om deres forventning til jobskabelsen i 2017. Optimismen er stor: Især metalindustrien vil ansætte flere medarbejdere

Fremgang for virksomhederne i Frederikshavn Kommune slår for alvor igennem med fremgang på arbejdsmarkedet. 37 procent af de adspurgte virksomheder i en ny jobprognose forventer, at de om et år har flere ansatte end i dag. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Der er allerede stor efterspørgsel på den faglærte arbejdskraft i lokalområdet, og den ser fremover ud til at blive større. Prognosen viser positive tendenser på stort set alle områder. Byggeri, handel og forretningsservice, kultur, turisme og event forventer vækst i antallet af nye job.

Den største jobskabelse forventer metalindustrien at stå for. Her regner virksomhederne i Frederikshavn Kommune samlet set med omkring hundrede flere ansatte ved indgangen til 2018. Det drejer sig fx om skibsmontører, elektrikere, maritim elektrikere og smede.

”Det har stor betydning, at optimismen spreder sig over flere sektorer på arbejdsmarkedet. Det giver en bedre indikation på, at det går fremad. Virksomhederne melder i stigende grad om udfordringer med at rekruttere både faglærte håndværkere og faglærte til metalindustrien.

Derfor arbejder vi i Frederikshavn Kommune med at opkvalificere ledige, og samtidig vejlede unge i retning af erhvervsuddannelser. Kravene til medarbejdernes kompetencer bliver større, også på områder som tidligere har været præget af ufaglært arbejdskraft, så som ældre og sundhedspleje. Men det er svært at bevare pessimismen”, siger John Karlsson, formand, Arbejdsmarkedsudvalget, Frederikshavn Kommune.

Behov for lærlinge

Virksomhederne efterspørger generelt flere lærlinge end de har gjort tidligere. Men prognosen slår fast, at der stadig er behov for at virksomhederne gør en indsats for at uddanne fremtidens arbejdskraft, hvis flaskehalse på arbejdsmarkedet skal undgås:

”Det er vigtigt for Frederikshavn Kommune, at vi beholder de unge. Og det er vigtigt for erhvervslivet, at det har adgang til kvalificerede medarbejdere.

Derfor skal dialogen med virksomhederne om at bidrage til at løfte opgaven intensiveres, vi skal have flere til at se rationalet i at det er udbuddet af faglært arbejdskraft, der på sigt er truet, hvis vi ikke skruer op for antallet af lærlinge,” siger John Karlsson

FAKTA: Jobbarometeret er udført af Jobcenter Frederikshavn og er en del af et tværkommunalt samarbejde med Hjørring og Brønderslev Kommuner. Der udkommer et barometer for hver af de tre kommuner, og et samlet barometer for Vendsyssel.

Det viser, at der samlet set forventes 1000 flere job i løbet af 2017. I Frederikshavn Kommune forventer 37 procent, at de om et år har flere ansatte. 56 procent forventer, at antallet af medarbejdere forbliver konstant. Mindre end 6,5 procent af de adspurgte virksomheder forventer færre ansatte ved årsskiftet.

Kommentarer

STØT 24NYT EN GANG OM MÅNEDEN

Vælg beløb