Huspriser: Vi nærmer os toppen før finanskrisen

Prisindeks: Lejlighedspriserne faldt i første kvartal

Huspriserne bliver ved med at stige – og de første tre måneder af 2018 har budt på højere priser indtil nu. Samlet set er priserne kravlet op med pæne 2,8 procent i 1. kvartal sammenlignet med 4. kvartal. (se venligst vedhæftede pdf’er)

Det betyder, at salgsprisen på et hus er knap 5 procent højere end for et år siden.
Prisstigningerne på huse har ikke kunnet følge dem på lejlighederne – og det kan husene fortsat ikke – men den rolige og sikre bevægelse op de seneste år betyder, at husene nu ikke er så langt fra tidligere tiders pristop.

Langt om længe kan det tilføjes. Faktisk skal vi mere end ti år tilbage i tiden, i december 2006, da huspriserne nåede deres højdepunkt.

Vi nærmer os topniveauet fra før finanskrisen, og i 1. kvartal 2018 lå priserne 2,3 procent lavere, end da priserne toppede.
I kontantpriser kostede et gennemsnitligt parcelhus i 1. kvartal 2.090.000 kr., mens prisen i december 2006 lå på 2.130.000 kr.

Det betyder, at en gennemsnitlig boligejer, der købte i 2006, nu kan sælge huset med et lille tab på cirka 40.000 kr.
Forskellen op til pristoppen er dog noget større (17,8 procent), hvis vi regner inflationen med.

Så husejeren fra 2006 må fortsat glæde sig over boligens brugsværdi og mindre over boligens afkast, men det potentielle tab på huset er snævret væsentligt ind. I en byttehandel til et nyt hus udlignes tabet dog af, at det næste hus også er billigere end dengang.

LÆS OGSÅ:  Mand fundet død efter husbrand

Lejligheder langt over toppen
For lejligheder er priserne langt over toppen. Faktisk er prisforskellen på 2006 og 2018 med modsat fortegn og en faktor 10. Nemlig 400.000 kr. i gevinst. De reale priser – altså indregnet inflation – er på niveau med juni 2006.

For lejlighederne er det København, der i særdeleshed har skubbet landsgennemsnittet i vejret med stort set konstante prisstigninger siden 2012, mens også Aarhus har bidraget, og senest er Aalborg-priserne virkelig fulgt efter.

Regional udvikling – Sjælland er højdespringer
For husene er der fremgang i alle landets regioner det seneste kvartal.
Stigningen var størst i Region Midtjylland og Sjælland med henholdsvis 4,6 procent og 3,6 procent. Mindst steg priserne i Region Nordjylland – med 0,2 procent.

Over det seneste år er priserne steget i fire regioner – undtagelsen er Region Nordjylland, hvor priserne er faldet 1,2 procent.
Den største fremgang har fundet sted i Region Sjælland, hvor priserne er steget med 10,0 procent. I de øvrige regioner har fremgangen også været solid, men dog mindre.

De høje prisniveauer visse steder i landet kombineret med lånepolitiske opstramninger begynder dog at kunne mærkes på købernes formåen, og det kan påvirke priserne fremadrettet.

Renten er dog forblevet meget lav også ind i 2018, der er økonomisk fremgang og købernes interesse for hus- og lejlighedskøb er på samme niveau som for et år siden, viser køberbarometret fra Home og YouGov.

LÆS OGSÅ:  Hver femte studerende har problemer: Tvunget til at låne ved studiestart

Vi forventer fortsat, at vi over året vil se plusser i boligpriserne på landsplan – men der vil være lokale og regionale forskelle.

Resumé:
Huspriserne steg i 1. kvartal
homes prisindeks for hele landet viser, at huspriserne på landsplan steg med 1,0 procent fra februar til marts, når man måler prisudviklingen som et tremåneders glidende gennemsnit (sæsonkorrigeret).

Med tallene for marts har vi overblik over hele kvartalet. Huspriserne steg med 2,8 procent fra 4. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018 (sæsonkorrigeret).

Sammenlignet med sidste år lå priserne 4,8 procent højere.

Stigningen var især drevet af stigende priser i Midtjylland og på Sjælland, men der sås prisstigninger i kvartalet i alle landets regioner.

Antallet af solgte huse faldt 3,5 procent fra 4. kvartal til 1. kvartal. Påskens placering laver dog ‘rod’ i sæsonkorrektionen af handelsaktiviteten.

Sammenlignet med for et år siden blev der i 1. kvartal solgt 5,3 procent flere huse.

Kilde: Home/Danske Bank