Hvad er egentlig meningen med EU?

Coronakrisen er hård ved EU. Hele den europæiske idé om tæt samarbejde, åbne grænser, fri bevægelighed for mennesker og varer er lige nu under generalangreb, skriver Jyllands-Posten.

Krisen efterlader indtrykket af et totalt afmægtigt EU, selv om sundhedspolitikken faktisk er et anliggende for de enkelte lande.

Men hvem ville lige nu overlade ansvaret for en fælles sundhedspolitik til EU-systemet? Næppe mange. Spørgsmålet fører automatisk over i andre om, hvorfor vi så overdrager beslutningskraft til Bruxelles på andre vigtige områder.

Når det virkelig gælder, genopdager europæerne hver især deres nationalstat. Efter krisen forestår en vældig genfortælling om meningen med det europæiske projekt.

Kommentarer