I Danmark sikrer man ikke at grundloven overholdes

Danmark er et gammelt demokrati, som gennem krise og krige har holdt fanen højt. Derfor er det skræmmende, at coronaepidemien har fået politikere og embedsmænd til at se stort på grundlovens principper med et venligt smil, skriver Anders Krab-Johansen i Berlingske.

”Coronakrisen har afsløret, at vores demokrati mangler en mekanisme, som sikrer respekt for grundloven. Tyskland har en forfatningsdomstol. USA har en højesteret, hvor dommere tekstnært fortolker den amerikanske forfatning, hvilket sætter grænser for magtsyge politikere.

I Danmark har traditionen været, at Justitsministeriet holdt regeringen og Folketinget på lovens dydige sti, og at oppositionen begrænsede regeringens udskejelser. En årelang nedbrydning af den danske forvaltningstradition, spinpolitik og en sundhedskrise har afsløret, at det ikke længere er tilstrækkeligt.

Folketinget burde påtage sig opgaven at nedsætte et udvalg eller en ekspertgruppe, der etablerer en mekanisme, som sikrer, at grundloven overholdes. Det gælder respekten for den demokratiske styreform og samfundets orden, som har tjent os vel i mange generationer”.