Identitetsidiotien på KU

Underviserne ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab på Det Humanistiske Fakultet (KU) opfordres til at kommunikere med de studerende på en helt anden måde end hidtil, skriver Berlingske.

De skal ifølge instituttets ledelse tage højde for, at studerende ikke nødvendigvis opfatter sig som kvinder eller mænd, men også kan opfatte sig selv som noget helt tredje.

De studerende kan lige såvel være såkaldt nonbinære eller transkønnede, lyder det fra ledelsen i en mail til underviserne.

I Universitetsavisen har KU’s ledelse for nylig givet udtryk for, at KU ”har et særligt ansvar for at sikre en inkluderende og heterogen arbejdsplads”. ”Desværre har vi ikke været særligt eksplicitte omkring vores politik på LGBT+-området, men det vil vi gerne ændre nu”, lyder det fra prorektor Bente Stallknecht.

24NYT: Angsten for at blive anklaget for politisk ukorrekthed slår langsomt rødder i danske underviseres sind og hæmmer undervisningen på universiteterne.

Underviserne bruger deres dyrebare tid på at ændre formuleringer, undervisningsmetoder, morgensange eller i værste instans lægger censur på sig selv for at imødekomme mindretallets urimelige krav om politisk korrekthed.

Forskere frygter for deres faglige frihed, efter at der er blevet indført nye regler med nultolerance over for krænkende adfærd. Regler, der har ført til, at den første lektor på KU har været genstand for interne undersøgelser og tjenstlig samtale på baggrund af klager fra anonyme studerende.

Flere forskere har udtrykt bekymring over deres ret til at forske frit i emner som f.eks. kønsdifferentiering og transkønnethed blandt forsøgsmus, der for nogle virker stødende.

Det er helt i orden, at der findes transpersoner og andre minoritetsgrupper, og at de skal behandles ordentligt og respektfuldt. Men det er helt ude i hampen, at alle danskere skal tvinges til eksistentielle overvejelser om kønsidentitet, blot fordi en lille gruppe skal føle sig bedre tilpas.

Krænkelsesidelogien fører ikke til et mere tolerant og mangfoldigt samfund, tværtimod. Den fører os mod de tilstande, man har på de politisk korrekte amerikanske universiteter og i det totalitære Kina.