Ikke-vestlige indvandrere er super-kriminelle

Indvandrere og især efterkommere fra ikke-vestlige lande er markant overrepræsenterede bag landets fængselsmure, skriver Berlingske på basis af et særtræk fra Danmarks Statistik.

I landets fængsler sidder pr. 1. januar 2019 3.879 indsatte. Af dem er 1.021 enten indvandrere eller efterkommere fra ikke-vestlige lande. Det svarer til 29,1 pct. af samtlige indsatte i fængslerne.

Både indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande er samlet set er overrepræsenterede med 255 pct. i forhold til deres faktiske andel af befolkningen.

Zoomer man ind på efterkommere, er deres antal bag tremmer er otte gange større, end deres faktiske andel af befolkningen udgør. De er med andre ord overrepræsenterede med 816 pct. i forhold til deres andel af befolkningen.