Illiberal dansk regering i nyt angreb på retsstaten

Autoritære regimer verden over har benyttet coronakrisen til at skære i grundlæggende rettigheder for deres befolkninger. I en række lande har regeringerne under coronakrisen opnået enevældige beføjelser. Det gælder i høj grad herhjemme, hvor det bovlamme Folketing har givet Mette Frederiksen frie tøjler til stort set hvad som helst.

Den magtarrogante socialdemokratiske mindretalsregering har efterfølgende undermineret de demokratiske beslutningsprocesser ved at træffe en illiberal beslutning om at slagte mink-erhvervet uden at høre relevante aktører såsom Folketinget, arbejdsmarkedets parter, minkbranchen selv, landbrugets egne eksperter og forskere fra universiteter. Hæren og politiet blev sat ind for at håndhæve regeringens ulovlige ordre.

Da regeringens diktatoriske metoder forståeligt nok har udløst en voldsom kritik, kunne man tro, at regeringen ville ændre kurs, men nej. Den forsøger nu at liste et meget vidtgående lovforslag om ny konkurrencelov gennem Folketinget, helt i Mette F’s totalitære ånd: der skal mere magt til myndighederne og mindre retssikkerhed for borgerne.

Under den nye konkurrencelov vil konkurrencemyndighederne således kunne kræve adgang på privatadresser i forbindelse med kontrolundersøgelser, de såkaldte “dawn raids”. I dag skal konkurrencemyndighederne involvere politiet.

Konkurrencemyndighederne vil endvidere få mulighed for at udstede civile bøder. I dag skal bødeforlæg gå gennem Bagmandspolitiet, som sikrer, at myndighederne kan fremlægge overbevisende beviser, inden de når domstolene. Det vil ikke ske under den nye konkurrencelov. Virksomheder, der uretmæssigt bliver anklaget af konkurrencemyndighederne, vil ende i retten med de store omkostninger, dette indebærer.

Regeringens lovforslag vil også gøre det langt nemmere at udsteder bøder. I dag kan virksomheder pålægges bøder, hvis de har handlet “forsætligt eller groft uagtsomt”. Det vil man nu udvide til at omfatte “simpel uagtsomhed.” Konkurrencemyndighederne får således nemmere ved at tryne mindre virksomheder, der uagtsomt har brudt konkurrencereglerne.

Selv om den skrupelløse socialdemokratiske mindretalsregering således bliver ved med at underminere retsstaten, er der i befolkningen fortsat stor opbakning til Mette F. og hendes totalitære og udemokratiske metoder, der hensætter Danmark til bananstatsagtige tilstande.

Der er to årsager til dette.

Dels er danskerne ret ligeglade med kravene til retsstatsprincipperne. Ifølge en ny EU-undersøgelse er der meget ringe opbakning til retsstatsprincipperne i Danmark sammenlignet med f.eks. Ungarn og Polen, som i Danmark rutinemæssigt beskyldes for illiberalisme.

Og dels er danskerne et utroligt autoritært og lovlydigt folk med særdeles naiv tillid til regeringen og myndighederne. Og derfor hopper de, hver gang Mette F. siger hop.

André Rossmann