Importen af muslimske analfabeter buldrer frem

Asylstrømmen fra de muslimske lande i Mellemøsten og Afrika med tilhørende familiesammenføringer fortsætter langsomt, men støt på trods af de skiftende regeringers opreklamerede stramninger.

I 2017 fik 2.750 migranter således asyl og permanent ophold i Danmark. I 2018 – 1.652. I 2019 – 1.783. Og i 2020 – 600. I alt 6.715.

Antallet af familiesammenføringstilladelser i 2017, 2018, 2019 og 2020 var henholdsvis 7.015, 4.601, 3.222 og 3.770. I alt 18.608.

Siden 2017 har Danmark således importeret 25.323 nye muslimske indvandrere.

Hertil kommer import af kvoteflygtninge. Siden 1978 har Folketinget hvert år afsat et beløb på finansloven til en flygtningekvote. Fra 1989 til 2005 var den kvote 500 flygtninge om året.

I perioden fra 2016 til 2018 modtog Danmark ingen kvoteflygtninge, men nu tager Danmark igen imod. I 2019 aftalte S-regeringen med sine røde støttepartier, at Danmark igen skal tage imod kvoteflygtninge.

Udlændingestyrelsen vurderer, at Danmark i 2022 vil modtage 500 flygtninge, der vil få opholdstilladelse og bliver sendt ud til kommunerne, hvor de skal have en bolig og et hav af andre skatteyderfinansierede velfærdsydelser.

Selv om politikerne gør meget ud af understrege, at der er sket en nedgang i antallet af muslimer, der får asyl i Danmark, betyder kombinationen af den fortsatte muslimske tilstrømning, familiesammenføringerne og muslimernes høje fødselsrate, at antallet af muslimer i Danmark vil vokse fra de nuværende 320.000 til 770.000 i 2050, svarende til ca. 12 pct. af befolkningen.

Mens kloge lande går målrettet efter veluddannede, højtkvalificerede og topmotiverede indvandrere, fortsætter Danmark med at importere fattige muslimske analfabeter, som udgør en dybt problematisk minoritet – illoyal, unyttig, underuddannet, underbeskæftiget, underintegreret, overkriminel og oversygelig i såvel første, anden og tredje generation – og snart fjerde.

Den ubegavede danske immigrationspolitik, der koster skatteyderne ca. 90 mia. kr. brutto om året frem til år 2100, fortsætter ufortrødent.

Af uransagelige årsager mener flertallet i befolkningen, at der er fornuft i at stemme på de partier, der ser en fordel i at importere analfabeter fra Somalien, stammefolk fra Afghanistan eller gedehyrder fra Syrien – kort sagt folk, som på alle niveauer er inkompatible med og vender ryggen til det moderne danske samfund.

André Rossmann