Indædt kamp om billig ikke-vestlig arbejdskraft

Det klinger hult, når Dansk Erhverv kræver lettere adgang til arbejdskraft uden for EU, når virksomhederne samtidig undlader at gøre brug af de muligheder, der allerede eksisterer inden for EU, skriver cheføkonom  i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Erik Bjørsted i Børsen.

”Der er meget rig mulighed for at tiltrække arbejdskraft fra andre EU-lande. Omkring 15 mio. er arbejdsløse i EU. Danske virksomheder har imidlertid kun slået 2.890 ledige job op i den fælleseuropæiske jobdatabase, EURES. Til sammenligning har norske virksomheder slået 18.910 ledige job op i EURES.

Udover de registrerede ledige har vi en stor gruppe på ca. 50.000 arbejdsløse, som ikke er registreret som arbejdsløse. Derudover har vi 100.000 lønmodtagere, som er på deltid, men gerne vil arbejde flere timer. Og på trods af virksomhedernes meldinger om, at de mangler faglært arbejdskraft, er der forsat ca. 10.000 unge, som ikke har en praktikplads i en virksomhed.

Erhvervsorganisationernes forsøg på at øge arbejdsudbuddet via lavere beløbsgrænse ligner mest af alt et smart forsøg på at fastholde arbejdsgivers marked. Det handler om at holde lønningerne nede”.