Indiens tigre er blevet markant flere

Tigerbestanden i Indien er vokset til knap 3.000 ifølge en splinterny opgørelse fra landets egne myndigheder. Det er den hidtil største opgørelse af sin slags og viser, at tigerbestanden er steget med hele 33 procent, hvilket vækker glæde hos WWF Verdensnaturfonden.

Det ikoniske dyr tager et decideret tigerspring i en ny opgørelse af Indiens tigre, der viser at bestanden samlet set er vokset fra 2226 i til 2967 tigre. Opgørelsen bliver foretaget hvert fjerde år, og med den nye stigning udgør Indiens tigre nu 60 procent af verdens samlede tigerbestand.

Den positive udvikling kan i høj grad tilskrives det store bevaringsarbejde som WWF i samarbejde med andre har lavet i forbindelse med programmet Tx2, der har som mål at fordoble antallet af tigre fra 2010 til 2022 gennem bedre beskyttelse af tigernes levesteder og inddragelse af lokalsamfundene. Den indiske regering deltagelse i bevaringsprogrammet har været afgørende for den flotte fremgang, vurderer WWF Verdensnaturfonden:

”Det her er en fantastisk nyhed. Tigeren er særdeles truet af blandt andet skovrydning, der ødelægger dens levesteder, så hver en ny tiger tæller som en succes. Den høje fremgang er et klasseeksempel på, at vi kan redde verdens natur og vilde dyr, hvis vi beslutter os for det. Det skaber håb. Et håb, der i den grad er brug for nu, hvor vi står midt i en naturkrise og vilde arter er i risiko for at uddø som aldrig før,” siger Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

LÆS OGSÅ:  BLUETOWNs fokuserede forretning i Indien og Afrika viser resultater

I den nye opgørelse har man undersøgt 381.400 km2 skovklædte levesteder fordelt på 20 stater i Indien, hvor der findes tigre. Her har man opstillet kamerafælder på i alt 26.838 lokationer, der har givet over 34 millioner billeder af Indiens vilde dyreliv, hvor 76.651 af dem var af tigre.

Wildlife Institute of India og Indiens National Tiger Conservation Authority, der har ledet undersøgelsen, estimerer, at det til dato er den største tigertælling i verden. WWF Verdensnaturfonden advarer dog mod at tro, at tigren nu er reddet.

”Det er klart, at vi ånder lettet op, når udviklingen for tigrene går den rigtige vej, men det betyder desværre ikke, at kampen er slut endnu. Tigrene har stadig brug for, at vi hele tiden arbejder for at redde deres levesteder, som er hårdt pressede. Der er fortsat brug for sammenhængende naturområder til tigerne, så de kan bevæge sig sikkert omkring, finde føde og nye partnere, de kan få unger med”, siger Bo Øksnebjerg.

Med de nye tal fra Indien anslås det, at der i dag er godt 4500 tigre tilbage i den vilde natur. Dermed er der altså endnu et stykke vej til Tx2 målet om en fordobling, der lyder på 6000+ i 2022.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)