Indvandrer idømt udvisning for bestandigt

Foto: Retten i Sønderborg

Den 25-årige nægtede sig skyldig og ankede dommen til formildelse.

En 25-årig mand, fransk statsborger, blev onsdag ved en domsmandsret ved Retten i Sønderborg idømt tre et halvt års fængsel samt udvist for bestandigt i en sag om indsmugling af 489 gram heroin.

Hændelsen fandt sted den 3. januar ved Frøslev Grænseovergang, hvor den 25-årige kom kørende i en personbil og blev taget ud til kontrol af den særlige Politi- og Toldenhed, som er et samarbejde mellem Toldstyrelsen og Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Ved kontrollen blev køretøjet undersøgt af tolderne, hvorefter det stod klart, at der var gemt en pakke med heroin i bilen.

Den 25-årige mand blev efterfølgende anholdt af politiet og varetægtsfængslet frem til dommen.

Han nægtede sig skyldig og ankede dommen til formildelse.

Den 25-årige blev dømt i henhold til anklageskriftet, ligesom retten også fulgte anklagemyndighedens strafpåstand.

Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) er en specialenhed i Syd- og Sønderjyllands Politi bestående af operativt personale, efterforskere og analytikere. UKA Vest er placeret i Padborg – tæt på landegrænsen til Tyskland.
UKA Vest bekæmper grænseoverskridende kriminalitet i grænseregionen – eksempelvis omrejsende kriminelle grupper og arbejder i den forbindelse tæt sammen med Landespolizei, Bundespolizei og Zoll i Tyskland.
På vegne af Dansk Politi hjemtager UKA Vest personer, der eksempelvis pågribes i Tyskland med tyvekoster fra Danmark. Det sker igennem europæiske arrestordrer, og personerne strafforfølges efterfølgende i Danmark for den begåede kriminalitet.
UKA Vest har endvidere ansvaret for den midlertidige grænsekontrol til Tyskland. I grænseregionen patruljerer UKA Vest, Landespolizei og Bundespolizei sammen i fælles patruljer for også operativt at bekæmpe den grænseoverskridende kriminalitet.
Smugling over landegrænsen til Tyskland har et særligt fokus i UKA Vest. Og en særlig Politi- og Toldenhed i Padborg gennemfører på baggrund af analyser og efterretninger indsatser rettet mod indsmugling af narkotika, våben, højt beskattede varer m.v.