Indvandrerbørn har tårnhøjt fravær

Ifølge nye tal fra Undervisningsministeriet har danske folkeskoleelever mere fravær. I den gruppe, der har mere end 30 dages fravær, er 85 pct. indvandrere eller efterkommere.

Socialt belastede indvandrerbørns høje fravær i folkeskolen medfører bl.a., at de intelligens- og kompetencemæssigt er langt bagud i forhold til etniske danskere.

På sigt får det negative konsekvenser for væksten i Danmark, fordi indvandrerbørnene vil få svært ved at klare sig i det danske samfund, forsørge sig selv og blive bidragsydere til velfærdssamfundet. Læs mere her.