Indvandrergrupper i indbyrdes krig med slagsvåben på åben gade – Mellemøstlige tilstande?

Uro og uorden – Østerstræde, Holbæk

Kl. 2040 modtog politiet flere anmeldelser om uro og uorden i Østerstræde, hvor der var flere personer til stede, ligesom der blev kastet med kanonslag. Politiet kørte til området med flere patruljer, som efterfølgende kunne konstatere, at der igen var ro i gaden.

Ud fra vidneoplysninger var urostifterne muligt personer af anden etnisk oprindelse end dansk, som også havde kastet kanonslag.

Kort efter fik politiet også oplysninger om, at der i midtbyen var to grupper af forskellig etnisk oprindelse, som havde jagtet hinanden med bl.a. slagvåben.

Oplysningerne bevirkede, at politiet var massivt til stede i området ved Østerstræde og i Holbæk by generelt i de næste timer.

Politiet fandt ikke nogen, der kunne mistænkes for noget ved de to hændelser eller i forbindelse med hærværk mod en bil i nærheden af Østerstræde.

Sagerne undersøges yderligere i et forsøg på at finde frem til årsagen til uroen i Holbæk fredag aften.