Indvandrerne hænger fast på offentlig forsørgelse

Fremgangen i beskæftigelsen er næsten udelukkende drevet af de ældre og udenlandsk arbejdskraft, mens de 30-39 årige er den aldersgruppe, hvor andelen af personer i beskæftigelse stiger mindst, skriver Berlingske.

Det skyldes bl.a., at der er kommet flere flygtninge, indvandrere og efterkommere i den aldersgruppe samtidig med, at der er færre personer med dansk herkomst.

Vanskelighederne for de 30-39-årige kan ses på, at den aldersgruppe har en ledighed, der er omkring 2 pct. højere end de 40-49-åriges. Den højere ledighed har slet ikke rokket sig gennem de seneste seks års opsving.

Det sidste er bekymrende, i forhold til, at vi baserer finansieringen af vores velfærdsstat på, at vi har en ret høj beskæftigelsesgrad.

24NYT: Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) forbereder et udspil om fuldtidsaktivering af udlændinge i Danmark.

Hidtidige erfaringer tyder dog på, at det socialdemokratiske udspil ender med et nyt aktiveringscirkus.

S vil vedtage nye regler for at vise regeringens handlekraft, men i praksis vil det være nemt for indvandrerne at omgå reglerne, og jobcentrene vil fortsætte med at gøre alt, hvad de kan, for at forvandle indvandrerne til sociale klienter og fastholde dem i passiv forsørgelse.

Det kommunale behandlersystem er jo en magtfuld interessegruppe, som ikke har den mindste interesse i at miste ”kunder” og dermed bringe sine egne jobs i fare.

Forvent derfor, at logikken om passiv ydelse til indvandrerne vil sejre igen.