Indvandrernes kriminalitet er en ubekvem sandhed

Politikerne giver udtryk for, at de 130 udviste, kriminelle udlændinge på Udrejsecenter Kærshovedgård er det altoverskyggende problem for Danmark. Den ubekvemme sandhed er, at det danske samfund efter årtiers indvandring huser langt flere kriminelle ikkevestlige indvandrere og efterkommere end dem på Kærshovedgård, skriver Christian Foldager i Berlingske.

”Alene i 2019 blev 26.979 med ikkevestlig baggrund dømt for lovovertrædelser i Danmark. Det svarer til 275 per kommune, hvilket åbenlyst overgår de 130 på Kærshovedgård. Antallet af dømte ikkevestlige indvandrere og efterkommere har været voldsomt stigende de seneste årtier med en vækst på 147 procent siden år 2000.

Med hensyn til de mest alvorlige lovovertrædelser blev hele 5.016 ikkevestlige indvandrere og efterkommere dømt for brud på straffeloven i 2019. Det svarer til 51 per kommune. Og det var igen blot i 2019.

Akkumuleret over tid er det indlysende, at hver eneste danske kommune potentielt rummer langt flere kriminelle ikkevestlige indvandrere og efterkommere end dem på Kærshovedgård. De voldsomme stigninger skyldes ikke kun de ikkevestlige indvandrere og efterkommeres voksende befolkningsandel, men deres ekstremt høje kriminalitetshyppighed”.