Indvandring vil koste 2.706 mia. kr. de næste 82 år

En fremskrivning fra Finansministeriet, der går helt frem til år 2100, viser, at ikke-vestlige indvandrere og efterkommere vil medføre en varig nettoudgift for den offentlige pengekasse på cirka 33 mia. kr. Altså 2.706 mia. kr. i løbet af 82 år. Næsten 3 gange Danmarks statsbudget i 2016, som var 1.103 mia. kr. Der er masser af gode bud på, hvad de 2.706 mia. kr. kunne være brugt til. Skattelettelser, bedre ældrepleje, bredere motorveje, renovering af Banedanmarks skinner, gratis tandlæge, bedre sundhedssystem, programmørtimer til alle skolebørn – listen er lang. Læs mere på: https://www.b.dk/politiko/rapport-ikkevestlige-indvandrere-koster-33-milliarder-aarligt

 

Kommentarer