Ingen gevinst ved sundhedsklyngerne

Den socialdemokratiske regering relancerer nu den tidligere regerings plan om oprettelse af 21 sundhedsfællesskaber omkring hvert akutsygehus, dog med bevarelse af regionerne og endnu mere administration og bureaukrati, skriver fire konservative læger i Berlingske.

”Bureaukratiet kommer til at vokse voldsomt, for nu kommer der tre ekstra udvalg omkring hver af de 21 sundhedsklynger. Udvalgene består overvejende af borgmestre og regionsrådsmedlemmer, og disse udvalg skal lave flere sundhedsaftaler, samarbejdsaftaler og principper, der kræver et kæmpe administrativt apparat bagved.

Ved siden af dette administrativt tunge nye system er der jo stadig regionerne, som i hverdagen skal styre nogle af de samme ting. Så det er svært at få øje på gevinsten for patienterne. Systemet bliver lidt mere koncentreret på nogle toppolitikere og lidt mere uigennemskueligt og administrativt tungt.

Vi har svært ved at få øje på gevinsterne ved det nye system ud over den lille faglige styrkelse, at almen praksis kommer tæt ind på systemet. Men vi frygter, at patienterne taber igen, fordi midlerne fra behandling nu igen skal gå til mere administration”.