Ingen penge til værdig alderdom for ældre danskere

Siden 2007 er andelen af svage ældre, der modtager hjemmehjælp til rengøring og andre praktiske opgaver, næsten halveret i Danmark, fra 43 pct. til bare 25 pct. i 2017. Det skriver Berlingske.

Disse triste tal skyldes ikke, at ældre er blevet mere selvhjulpne, men derimod markante besparelser på ældreområdet.

Ifølge Ældresagen vil det koste ca. 6,6 mia. kr., hvis serviceniveauet for hjemmehjælpen til de ældre skal op på samme niveau som i 2007.

I finansloven for 2016 afsatte regeringen en ekstra milliard på finansloven til de ældre – den såkaldte ”værdighedsmilliard” – som kommunerne kan søge om midler fra. Men hverken den eller andre ekstra bevillinger har løftet det samlede niveau mærkbart.

Mens Folketinget spiser danske ældre af med værdigheds-almisser, bruger samfundet 36 mia. netto årligt på den perspektivløse integration af muslimske flygtninge og migranter. Ifølge Finansministeriets fremskrivning frem til år 2100 vil Danmark blive belastet med denne udgift hvert år de kommende 82 år. Der er således penge nok, men de går ikke til de danske ældre.