IT-fejl skyld i forkerte straffedomme i 7 år

I retssager er teleoplysninger fra de forskellige teleselskaber ofte en vigtig del af bevisførelsen, fordi de kan sige noget om, hvor en tiltalt har befundet sig på et givet tidspunkt. Men nu viser det sig, at de teleoplysninger, der siden 2012 har været fremlagt i retterne rundt om i landet, kan have været mangelfulde. Det skriver Berlingske.

Rigspolitiet har opdaget en fejl i det program, der konverterer oplysningerne fra de forskellige teleselskaber, så de kan sammenlignes.

Fejlen kan betyde, at politi, anklagere, forsvarere og retten ikke har fået alle de oplysninger, de burde, i flere straffesager, hvilket kan have haft betydning efterforskningen og/eller vurderingen af beviserne i konkrete straffesager.