Jobcentrene holder krampagtigt på kunderne

Beregninger, som Dansk Arbejdsgiverforening har udarbejdet, viser, at etniske danskere og vestlige indvandrere på kontanthjælp kun blev aktiveret godt seks timer om ugen, mens tallet for ikke-vestlige indvandrere var endnu lavere, nemlig fire timer hver uge i 2018.

For de ikke-vestlige indvandrere gælder det, at de i gennemsnit har fået 10 minutters danskundervisning hver uge og halvanden times virksomhedspraktik, viser beregningerne, der også dækker også over de personer, som slet ikke er blevet aktiveret.

Går vi endnu et lag ned og kigger på virksomhedspraktik, som ifølge eksperter og politikere er et nyttigt værktøj til at komme i arbejde, fremgår det, at etniske danskere i snit er blevet sendt i virksomhedspraktik kun knap 3 timer om ugen, mens ikkevestlige indvandrere er blevet sendt i virksomhedspraktik endnu mindre – nemlig godt halvanden time om ugen.

Tallene bekymrer Dansk Arbejdsgiverforening, fordi de viser, at ikke-vestlige indvandrere i vid udstrækning bliver parkeret på kontanthjælp.

24NYT: Danmark trækkes rundt med et dyrt og ineffektivt beskæftigelsessystem med jobcentrene som største klods om benet. Op mod 10.000 ansatte fordelt på 94 jobcentre har til opgave at hjælpe ledige borgere i job eller tættere på et job gennem uddannelser og opkvalificering samt at hjælpe virksomhederne med at få arbejdskraft.

Systemet koster mere end 13 mia. kr. om året – selv i højkonjunktur og minimal ledighed. Det er stort set det samme som i 2013, til trods for at ledigheden fra 2011 til 2018 faldt med 32 pct.

Jobcentrene gør alt hvad de kan for at forvandle migranter til sociale klienter og fastholde dem i passiv forsørgelse.

Dels på grund af behandlernes berøringsangst og misforstået omsorg, og dels fordi behandlersystemet er en magtfuld interessegruppe, som ikke har den mindste interesse i at miste ”kunder” og dermed bringe sine egne jobs i fare.

Kommentarer