Kan du hjælpe politiet?

Var du tilfældigvis på lørdag aften den 29. september 2018 på rasteplads Blankhøj ved Århus, og så du personer, der arbejdede med afmontering af en hjullås på en lastbil? Hvis du gjorde, så vil Tungvogncenter Syd, Sydøstjyllands Politi meget gerne tale med dig.

Det var nemlig politiet, der havde sat hjullåsen på lastbilen efter følgende forhistorie:

Torsdag den 27. september deltog personale fra Tungvognscenter syd, i en kontrol af lastbiler på rasteplads Blankhøj ved Århus. I den forbindelse blev en lastbil fra Litauen, med en Litauisk chauffør, tilbageholdt idet køretøjets SCR anlæg var manipuleret, ligesom der blev fundet en kraftig magnet, der kunne anvendes til tacograf manipulation. Derfor blev køretøjet sikret med en hjullås indtil der var betalt sikkerhedsstillelse på i alt 31.000.- DKK.

Under patrulje natten til søndag den 30. september, hvor Tungvognscenter syd, også var ude og lave kontrol, kom lastbilen dog kørende ad E45 mod syd ved Kolding, og blev forsøgt standset, hvilket i første omgange ikke lod sig gøre, da chaufføren forsøgte at undgå kontrol ved at fortsætte ad motorvejen. Vogntoget blev dog på et tidspunkt bragt til stansning i nødsporet. Det viste sig, at det nu var vognmanden selv, der var fører af vogntoget, med den oprindelige chauffør siddende ved siden af. Ingen af dem anvendte førerkort i kontrolapparatet, og vognmanden havde slet ikke kørekort til lastbil, ligesom der fandtes en del andre overtrædelser af forskellig lovgivning. Der var intet spor af den hjullås, lastbilen blev monteret med torsdagen forinden.

LÆS OGSÅ:  VIDEO: Verdens vildeste fange? Alene mod 20 betjente

Lastbilen blev herefter beslaglagt af politiet og transporteret til et sikkert sted. Der venter nu vognmanden og virksomheden et retsligt efterspil, og en bøde, der er noget større end den oprindelige. Derfor hører Tungvognscenter syd gerne fra personer, der måtte havde set noget lørdag aften på rasteplads Blankhøj ved Århus.

Ring 114 til Sydøstjyllands Politi, hvis du kan hjælpe med oplysninger. På forhånd tak for hjælpen.

Om Tungvognscenter Syd

Tungvogncenter Syd er ét af tre tungvognscentre i Danmark, som alle varetager den operative kontrol af tunge køretøjer. Tungvognscenter Syds arbejdsområde er primært varetagelse af den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet. Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel.

Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi og dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi. Tungvognscenter Syd ledes af politikommissær Stig Simonsen.