Kend dine skatteforhold som virksomhedsejer

Der er mange bolde at holde styr på som virksomhedsejer, og hver kategori indebærer flere led og grene, som kan volde problemer enten i begyndelsen af en opstart eller løbende i sin virksomheds udvikling. Professionel sparring og rådgivning fra kompetente fagfolk kan være nødvendigt at benytte sig af, men i første omgang er det vigtigt selv at sætte sig ind i de mange regelsæt, der følger med som virksomhedsejer. Har du styr på, hvilken slags skat din virksomhed skal betale? Læs med nedenfor og bliv afklaret med de forskellige beskatningsordninger.

Selv ejede virksomhed

Har du en personlig, ejede virksomhed, skal du betale skat af din omsætning, hvis den overskrider årligt 50.000 kr. Din virksomhedstype afgører den skat, du skal betale. Ejer du personligt en virksomhed, er der 3 muligheder inden for beskatning:

Personskat
Som privatperson skal du betale skat af din indkomst.
VSO – Virksomhedsskatteordning
VSO er en forkortelse for en skatteordning for personligt ejede virksomheder såsom en enkeltmandsvirksomhed, et interessentskab og kommanditselskab.
Er du personejer af en virksomhed, kan du vælge at benytte dig af virksomhedsskatteordningen, hvor du kan have mulighed for at betale 25 % i A-skat af din virksomheds samlede, opsparede overskud.

Disse opsparede penge kan du dog kun anvende i virksomheden, og bruges de derimod til privat anledning, skal du betale almindelig skat. Fordelen ved at anvende VSO er, hvis du ønsker at gemme pengene i virksomheden til eksempelvis perioder med nedgang.

KAO – Kapitalafkastordning
En Kapitalafkastordning defineres således, at den udgør den del af overskuddet, som du kan vælge at flytte fra din personlige indkomst og over til kapitalindkomst. Hvis overskuddet viser sig at være mindre end kapitalafkastet, kan du dog kun vælge at flytte pengene, der svarer til det samme som overskuddet.

A/S, ApS og Iværksætterselskab

Er du underrettet selskabsskatten, skal du betale skat af virksomhedens overskud i selskabet. Det gælder for virksomheder, der har tegnet et aktieselskab, anpartsselskab eller et iværksætterselskab.

Få kompetent skatte- og afgiftsvejledning

Har din virksomhed brug for professionel vejledning og rådgivning til skatte- eller afgiftsmæssige problemsager, kan I med TVC Advokatfirma få kompetent sparring og erhvervskorrekt håndtering. Med mere end 30 års erfaring hjælper de private og erhverv inden for en bred skare af skatte- og afgiftsmæssige problemstillinger.