Kina er en global bølle

Igennem årtier har Kina forbrudt sig mod internationale spilleregler, forfulgt etniske minoriteter, holdt dissidenter indespærret, henrettet fanger i stor stil, krænket territorialretten i Det Sydkinesiske Hav, udført cyberspionage og tyvstjålet ophavsrettigheder. Efter at den kinesiske virus har bragt verden ud i en dyb krise, har Kinas totalitære regime ageret med primitive bøllemetoder.

Kina er ikke en global leder, men en global bølle, som den vestlige verden ikke har noget værdifællesskab med. Kina opfører sig ikke som et ansvarligt medlem af verdenssamfundet, men som en slyngelstat og systemisk rival, og skal behandles derefter. Læs mere her.