Kinas invasion af Taiwan ville koste en ekstrem blodig pris

Joe Biden har ved flere lejligheder advaret Beijing om, at Washington er fast besluttet på at forsvare Taiwan militært i tilfælde af et angreb fra Kina. Det rejser imidlertid uundgåeligt spørgsmålet om, hvorvidt USA og dets allierede er i stand til at stoppe en kinesisk invasion. Og det bekymrende svar er: Sandsynligvis ikke. Analytikere siger, at Kina har flere tropper, flere missiler og flere skibe, end Taiwan og dets støtter, USA eller Japan, kan bringe i kamp. Det betyder, at hvis Kinas regering er helt fast besluttet på at indtage Taiwan, kan den sandsynligvis gøre det. Men: Selv om Kina sandsynligvis kunne sejre, ville det koste både Kina og dets modstandere en ekstrem blodig pris. Læs mere her.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)