KLIMA: Berlingske aflyser klimadommedag

Der er ingen grund til at male klimadommedag på væggen. Det mest dystre scenarie med rødglødende temperaturstigninger og enorme havstigninger er næppe sandsynligt, fastslår førende forskere ifølge Berlingske.

For meget peger på, at vi kan skyde en hvid ispind efter de mest alarmerende klimaudsigter for kloden. Og dermed også efter det eksistentielt truende dommedagsscenarie, som er døbt RCP8.5 og leder til en verden, der er næsten fem grader varmere mod slutningen af århundredet. Det er klodens såkaldte worst case scenarie – det værst mulige udfald.

Men nu står en række af klodens førende eksperter i klimamodeller, herunder amerikaneren Zeke Hausfather og nordmanden Glen Peters, frem for stort set at aflyse RCP8.5 som et muligt udfald. I en opsigtsvækkende artikel i det ansete forskertidsskrift Nature kritiserer de to herrer både medier, beslutningstagere og visse forskere for i stigende grad at anvende det højrisikable dommedagsscenarie som et relativt sandsynligt udfald for kloden.

De to forskere står imidlertid ikke alene i deres ret optimistiske vurdering. Også klodens førende autoritet på energiområdet, Det Internationale Energiagentur (IEA), er nærmest overraskende fortrøstningsfuld i sin seneste og omfattende rapport om klodens klima- og energifremtid World Energy Outlook 2019. Her eksisterer et meget højt udledningsscenarie med tilhørende ekstrem temperaturstigning ganske enkelt ikke. I stedet anser IEA en stigning på mellem 2,7 og 3,0 grader som det sandsynlige.

24NYT: Klimadommedagen aflyses af Berlingskes videnskabsjournalist Lars Henrik Aagaard, som løbende har fodret Berlingskes læsere med alarmerende klimaudsigter for kloden. Men som man siger: Man har et standpunkt, til man tager et nyt. Det gælder også Lars Henrik Aagaard.