KLIMA: Danmark bør genoptage udvinding af gas

Europæisk og dansk udvinding af gas er blevet modvirket politisk af et misforstået klimapolitisk hensyn. Misforstået, fordi den manglende europæiske gas ikke er blevet erstattet af ikkefossile brændsler, den er blevet erstattet af russisk gas, skriver Berlingske.

”Danmark er med på den galej ved i 2020 at aflyse den 8. udbudsrunde i Nordsøen og beslutte, at produktion af olie og gas i Nordsøen helt skal ophøre i 2050. Det var en uklog symbolpolitisk beslutning uden effekt på klimaet.

Det danske Tyrafelt, der har været ude af drift på grund af vedligehold, genoptager heldigvis produktionen i 2023. Dertil må den 8. udbudsrunde genoptages på vilkår, der ikke på forhånd skræmmer potentielle investorer væk”.

Klimapolitisk er det ikke problematisk. Det er klimaneutralt at erstatte russisk gas med europæisk eller amerikansk gas”.