KLIMA: Danmark grønnere grundet regnefejl

Danmarks samlede udledninger af drivhusgasser har i de seneste syv-otte år med al sandsynlighed været ”nogle få procent” højere, end det er fremgået af vores officielle og nationale opgørelser. Det skriver Berlingske.

Forklaringen er en simpel “regnefejl” eller “forståelsesfejl” i vurderingen af det samlede areal af dyrkede lavbundsjorde i Danmark, som Aarhus Universitet begik i 1975. Fejlen er blevet hængende og er blevet brugt i den nationale opgørelse.

Rregnefejlen vil gøre det endnu vanskeligere at nå regeringens målsætning om 70 pct. reduktion af drivhusgasser i 2030 i forhold til 1990.