KLIMA: Dansk klimaindsats er ren symbolik

Der er klima for fuld udblæsning i den nye finanslov. Men den forventede reduktion af den danske CO2-udledning blegner sammenlignet med den stigning, der venter i resten af verden, skriver Ulrik Bie i Berlingske.

Finansloven skønnes at reducere Danmarks CO2-udledning med én procent. Det svarer til 500.000 ton.

Lad os sætte tallet i internationalt perspektiv. Ifølge carbonbrief.org udleder det ni år gamle Mundra-kulkraftværk i Indien 15,8 mio. ton CO2 om året, mens Datang Tuoketuo-værket i Kina udleder 29,2 mio. ton om året.

Yangxi Zhujiang-kraftværket, der er under opførelse i Kina, alene vil udlede 19 gange så meget, som den danske udledning reduceres med næste år.

Måske skulle vi stille os selv meget konkrete målsætninger, som eksempelvis at vi aktivt hjælper Vietnam med alternative løsninger, så de ikke behøver at bygge det planlagte Dung Quat-kulkraftværk, der vurderes at ville udlede 16,4 mio ton CO2 om året.

For slet ikke at tale om Egyptens planlagte Hamrawein-kraftværk, der står til en udledning på 25,6 mio. ton.

24NYT: Danmarks bidrag til den globale klimaindsats er symbolsk som følge af landets begrænsede størrelse. Klimapolitikken bliver ikke styret af markedet, men planøkonomiske klimaløsninger.

De store udviklingslande, Kina, Indien, m.fl., vil fortsætte deres udbygning af energiforsyning baseret på fossile brændstoffer. Det danske – ja, selv det europæiske – bidrag vil være uden væsentlig betydning for klimaet.

Vi tegner os i Danmark kun for 0,1 pct. af verdens globale CO2-udledning og de 28 EU-lande tegner sig tilsammen for 9,5 pct. Hvad der sker med klimaet afgøres hverken i Danmark eller i Europa.

Kommentarer