KLIMA: Det grønne borgmestermøde var varm byluft

Siden det såkaldte Earth Summit i Rio i 1992 har klodens lande gennem FN-systemet forsøgt at løse den globale klimaudfordring, som allerede dengang syntes faretruende.

Men tydeligvis uden den store succes – må man konstatere her 27 år senere, skriver Berlingske.

2018 slog alle tidligere rekorder med hensyn til udledninger af drivhusgasser, og meget peger på, at 2019 bliver endnu værre.

Det globale borgmestertopmøde i København var i vidt omfang et uforpligtende Tivoli for grønne byløsninger.

Spørgsmålet er, om 94 storbyers selv nok så grønne og velmenende initiativer er nok til at knække udledningskurven allerede fra næste år. Desværre er der fortsat grund til at tvivle.