KLIMA: Ensartet CO2-afgift vil koste 21.000 jobbet

I rapporten “Beskæftigelseseffekter af drivhusgasbeskatning” har Det Miljøøkonomiske Råd for første gang regnet på, hvem der vil miste deres job som følge af en høj ensartet CO2-afgift på 1200 kr. pr. ton udledt CO2. Rapporten viser, at afgiften vil gå særligt hårdt ud over de lavtuddannede job i Vestdanmark, oplyser Børsen.

”Det skyldes den høje koncentration af landbrug og tunge industrier i området, der på grund af virksomhedernes høje CO2-udslip, vil være nødsaget til at afskedige medarbejdere for at kunne betale afgiften.

Gennemsnitligt vil afgiften koste hver fjerde i landbruget og hver tiende i relaterede erhverv, hvilket kan være slagterier og mejerier, jobbet.

I alt vil 21.000 årsværk forsvinde fra slagterier og mejerier, 20.000 vil miste jobbet i den øvrige fødevareindustri og 12.000 job vil forsvinde i beton- og teglværksindustrien. Samtidig vil der opstå job for de højtuddannede i byer som Aarhus og København”.