KLIMA: Erhvervslivet kan lugte de grønne penge

Dansk Industri har ifølge Børsen fremlagt en 124 siders lang 2030-plan med overskriften “Sammen skaber vi grøn vækst”. Ifølge DI skal der afsættes 16 mia. kr. til den grønne omstilling frem mod 2030, og det kan i alt skabe 120.000 nye private arbejdspladser i Danmark.

24NYT: De 120.00 nye private arbejdspladser, som DI vil skabe, er subsidierede arbejdspladser. Hvis man politisk vælger at flytte samfundets investeringsressourcer over i de såkaldte ”grønne” brancher, medfører det, at der andre steder i landets økonomi gennemføres færre investeringer, som også kunne have skabt arbejdspladser – vel at mærke mere produktive arbejdspladser uden statsstøtte.

Eftersom man fra politisk hold har besluttet, at Danmark skal gennemføre grøn omstilling, er det kun logisk, at DI ønsker at gafle en del af de offentlige milliarder, der er afsat til formålet.

Det er dog ikke en uvant situation for DI. Dansk erhvervsliv har jo i forvejen snablen langt nede i de offentlige kasser. Den statslige erhvervsfremme udgør ca. 26 mia. kr. om året. Herunder subsidier bevilget via finansloven, støtte via skattesystemet, energistøtte samt støtte via regioner og kommuner.

Og nu, hvor klimaet er blevet mainstream, er der udsigt til ekstra 16 mia. kr., som kan gafles fra almindelige danskere og omfordeles til aktionærer og direktører i de ”grønne” brancher. Den mulighed anerkendes og omfavnes med glæde i DI.

Kommentarer