KLIMA: Forskerne manipulerer med den offentlige mening

Voldsomt bekymrede klimaforskere advarer om, at klimaforandringer kan føre til en global katastrofe, og at menneskeskabt global opvarmning vil udløse verdensomspændende samfundskollaps og endda udryddelse af menneskeheden, skriver Berlingske.

”Dommedagsprofetier om global opvarmning er ikke en mangelvare, hverken i medier eller blandt (visse) klimaforskere, mener Kirsten Halsnæs, klimaprofessor på DTU. Men det er et politiseret drama, for der findes ikke belæg i videnskaben for, at menneskeheden ligefrem risikerer at grave sin egen grav som følge af udledningerne. Der findes ikke videnskabelig litteratur, som kan underbygge, at mennesker vil uddø på grund af klimaforandringer.

Samtidig mener hun, at klimaforskere går for langt i deres udlægninger af risikoen for såkaldte ’samfunds tipping points’ – altså at klimaforandringerne kan føre en kaskade af andre effekter med sig, fra udtalt hungersnød over krig og konflikt til energikriser, som kan accelerere vejen mod det skitserede ’klimaslutspil’. ’Jeg mener ikke, at der er videnskabeligt grundlag for at tale om samfunds tipping points’.

Sebastian Mernild, klimaprofessor og leder af Syddansk Universitets nye klimacenter samt IPCC-forfatter, indrømmer, at det er ’situationsbestemt, om han i offentlige sammenhænge formidler de værst tænkelige konsekvenser af menneskeskabte klimaforandringer – eller undlader at gøre det: ’Afhængig af publikum kan jeg under foredrag fornemme, om det er de værst tænkelige scenarier, jeg kan formidle, eller om det mere er middelbudskabet’, siger han”.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)