KLIMA: Grøn lobby tavs om vindmølle- og solpanel-affald

Vindsektorens planlagte udbygning kræver stål, kobber, materialer til energiproduktion samt klimabelastende minedrift og transport. Bare en relativt lille vindturbine bruger nemlig ca. 300 ton stål og 5 ton kobber. Med andre ord belaster vindmøller klimaet utroligt meget, fordi der skal hentes ufatteligt mange metaller og råvarer op af jorden for at opfylde klimamålene.

Vindmøller ventes at kunne holde i 20 år. Hvad gør politikerne med vingerne, når disse skal udfases og bortskaffes? Og hvad gør de med solpanelerne? De vil jo dække ca. halvanden gang Samsøs areal. De kan ikke genbruges og bliver gravet ned. Det vil kræve store gravpladser. Politikerne med Dan Jørgensen i spidsen og den grønne lobby er slet ikke forberedt på de enorme mængder affald fra vindmøller og solpaneler, der kan ventes, og forbigår derfor spørgsmålet om deres bortskaffelse i dyb tavshed. Det kan du læse mere om her og her.