KLIMA: Kæmpe gab mellem løfter og virkelighed

På toppen af klimakrisen lever vi i en tid, hvor afstanden mellem de politiske erklæringer og virkeligheden aldrig har været større, skriver Lars Aagaard, adm. dir. i Dansk Energi i Børsen.

Indtil nu er vi gået uden om klimasandheden. Nutidens klimahelte udskriver garantier, som skal indløses af fremtidens politikere og generationer, samtidig med at de behændigt undgår at tale om, hvad omstillingen egentligt kræver. Det sker i Danmark, og det sker i de globale forhandlinger.

De næste ti år skal vi halvere mængden af fossil energi, som vi brænder af i dag. Det løser vi ikke ved at fortsætte snakken om målsætninger.

2020 skal være året, hvor vi handler. Hvor vi tør fortælle klimasandheden: At det kommer til at kræve prioritering af en del af vores velstand at nå i mål.

24NYT: Euforien ville ingen ende tage, da de røde partier vedtog Danmarks nye klimalov, som klimaminister Dan Jørgensen (S) kalder ”verdens måske mest ambitiøse klimalov”.

Men den dag i dag hemmeligholder regeringen centrale dokumenter om økonomien bag klimaloven. Bag den historiske aftale og nyfundne enighed i klimaspørgsmålet står et afgørende spørgsmål dog ubesvaret: Hvor stor bliver regningen for verdens formentligt mest ambitiøse klimalov?

Der findes ingen kendte udredninger af, hvad det vil koste at gennemføre klimamålet, som ikke kan undgå at kræve enorme investeringer og en historisk stor omlægning af det danske samfund.

Da klimaloven blev præsenteret, erkendte Dan Jørgensen åbent, at han ikke ved, hvordan man kan indfri de ambitiøse klimamål i regeringens forståelsespapir fra juni 2019. Det ved han fortsat ikke.

Politikernes klimaambitioner er tårnhøje, men de tør ikke indrømme, at de ikke har nogen konkrete løsninger på klimaudfordringen. Den pinlige sandhed skal derfor hemmeligholdes, mens politikerne febrilsk leder efter svar.

Kommentarer