KLIMA: Kulsort nyt for danske klimatosser

Et kinesisk kulboom er i gang, skriver Berlingske.

”Kina fyrer op under fossile brændsler for at sætte gang i den coronaramte økonomi. Det er dårligt nyt for klimaet, da Kina i forvejen er en større udleder af CO2 end USA og EU tilsammen.

Kina har i øjeblikket 249,6 gigawatt kulkraftkapacitet i støbeskeen, enten i form af kraftværker under opførelse eller planer, der er blevet godkendt”.

24NYT: Den økonomiske vækst i Kina er i øjeblikket den laveste i ca. 30 år. Det har sat gang i bygningen af nye kulkraftværker, der i 2016 blev suspenderet som konsekvens af en kombination af for store investeringer og forsøg på at bekæmpe den luftforurening og smog, der ødelægger sundhed og livskvalitet i mange kinesiske byer.

Tiltag med henblik på at stabilisere økonomien har p.t. den højeste politiske prioritet i Kina. Alt andet, inklusive miljø- og klimaforbedringer, må gøre plads for denne prioritering.

Ifølge Global Energy Monitor, der er hjemmehørende i USA, har Kina en kulkraftkapacitet på over 1000 GW. Til sammenligning har de 28 EU-lande en samlet kulkraftkapacitet på 149 GW.

Det er mest i EU og USA, at forbruget af kul ventes at falde frem mod 2023. I Sydøstasien og Indien ventes forbruget at stige. Kina bruger i dag over halvdelen af verdens kul, og Indien bruger mere kul end Europa og Rusland tilsammen. Derfor er det langt fra nok til at løse klimaproblemerne, at Europa og Danmark vælger kullet fra.