KLIMA: Mangel på grøn arbejdskraft er en flaskehals

Virksomhederne kommer til at mangle hænder til at sikre visionen om 70 pct. CO2-reduktion i 2030. For den grønne omstilling står og falder med, om vi kan skaffe den nødvendige faglærte arbejdskraft, skriver Cecilia Lonning-Skovgaard (V), beskæftigelses- og integrationsborgmester, København, i Børsen.

”Ifølge en rapport fra Cowi kræver den grønne omstilling i gennemsnit 29.000 fuldtidsjob om året frem mod 2030.

Derfor skal vi have flere unge til at tage en erhvervsuddannelse. Men alt for få søger ind på en erhvervsskole.

I København er det ca. 11 pct. af afgangseleverne i folkeskolerne, og på landsplan er det knap 20 pct. Det er langt fra målsætningen i erhvervsskolereformen på 25 pct. i 2020”.