KLIMA: Mette Fup tager pis på klimatosserne

Udkastet til Socialdemokratiets højt besungne klimalov er diffust, uden indhold og affattet i et dårligt sprog. Teksten forpligter ikke regeringen på noget, skriver den tidligere MF og minister, Birthe Rønn Hornbech (V), i Jyllands-Posten.

I nytårstalen henvendte statsminister Mette Frederiksen (S) sig til de unge: ”Takket være jer har vi nu den mest ambitiøse klimalov i Danmark nogensinde. Nu ser resten af verden igen i Danmarks retning”.

Men lovudkastet er en lang næse, intet andet. Teksten er nærmest uden indhold og udviser i den grad en foragt over for alle, der ønsker, at der ydes en indsats for klimaet. Lovudkastet har en formålsparagraf, udformet i dårligt sprog og aldeles uden alvor. Formålsbestemmelsen er så diffus, at den alligevel ikke kan håndhæves af nogen eller over for nogen.

Formuleringerne i lovudkastets bemærkninger viser, at regeringen selv er klar over, at de såkaldte ambitiøse mål, som statsministeren har talt så meget om, slet ikke kan holde. Derfor skrives det i lovudkastet, at planer, som vel at mærke slet ikke forligger, kan revurderes, hvis det viser sig, at de ikke kan opfyldes.

De ambitiøse mål er altså ikke mere ambitiøse, end at regeringen allerede nu indser, at den ikke kan opfylde sine egne løfter. Resten af teksten udgør mere en slags vedtægter for Klimarådet og en masse snak om redegørelser, rapporter og dialogforum. Der er intet om klimaet, der forpligter regeringen.

Lovudkastet rummer intet, som andre lande har grund til at kigge efter. Der er ingen retning, ingen vision eller et eneste konkret løsningsforslag til forbedring af klimaet. Lovudkastet er en gang uforpligtende snak, der ikke indfrier et eneste valgløfte.