KLIMA: Nu begynder klimatosserne at kravle ned fra træet

Regeringen nedsatte de 13 klimapartnerskaber med erhvervslivet i november, skriver Børsen. De har fået til opgave at komme med bud på, hvordan virksomhederne kan bidrage til, at Danmarks udledning af drivhusgasser i 2030 bliver 70 pct. mindre end i 1990, en målsætning som et meget bredt flertal i Folketinget er enige om.

Realistisk set kan den energiintensive industri reducere sine udledninger af drivhusgasser med 25 pct. i forhold til basisåret 1990, konkluderer formanden for et af de højt profilerede regeringsudpegede klimapartnerskaber, Aalborg Portlands direktør Michael Lundgaard Thomsen, efter at han har undersøgt, hvad der er af muligheder for at mindske klimabelastningen fra den energiintensive industri.

24NYT: Ingen i Danmark – hverken politikerne eller erhvervslivet – ved, hvordan 70 pct.-målet kan realiseres. Eller hvad det præcis vil koste.

Klimapolitikken i det halvsocialistiske Danmark styres af planøkonomiske klimaløsninger, selv om der er solid videnskabelig evidens for, at et marked uden politisk indblanding og uden statsstøtte skaber mere innovation, idet virksomheder belønnes for hurtig implementering af ressourcebesparende teknologi.

Erhvervslivet er hoppet på klimavognen og har bundet sig op på højtravende klimamål, som ikke kan leveres. Nu erkender det første klimapartnerskab, at 70-målet ikke kan nås.

Forvent, at også de øvrige 12 klimapartnerskaber snart vil begynde at kravle ned fra træet.