KLIMA: Politikernes klimaløfter er et fatamorgana

Vi får konstant at vide, at vedvarende energi hele tiden bliver billigere, og at en overgang til grøn energi vil gøre os rigere. Men dette forsimplede argument holder ikke stik i virkeligheden, skriver Bjørn Lomborg i Berlingske.

”På visse steder giver solpaneler billigere elektricitet midt på dagen, men om natten er prisen astronomisk. Derfor ser man over hele Europa, at jo højere andelen af vind- og solenergi er, desto højere er prisen på elektricitet pr. husstand.

De fleste rige lande lover at blive kulstofneutrale inden midten af århundredet. Denne politik har ikke den store virkning. Dette skyldes, at over trefjerdedele af de globale udledninger i resten af dette århundrede vil komme fra Asien, Afrika og Latinamerika.

Den vestlige verdens metode med at bruge tusindvis af milliarder på enorme og forhastede reduktioner i udledning er hverken bæredygtig eller effektiv. I stedet bør vi bruge snesevis af milliarder på at innovere prisen på grøn energi ned under fossile brændstoffer. Det er meget mere effektivt og realistisk, og det vil få alle til at skifte.

Alligevel fokuserer politikerne på stadigt stærkere klimapolitikker, der hæmmer og måske endda udsletter vækst over de næste årtier. Det vil glæde nogle få jobsikre akademikere, men for almindelige mennesker ville det føre til tragiske resultater som stagnation, stridigheder og konflikt”.