KLIMA: Sådan svindler kommunerne med klimaregnskaber

Københavns Kommune har en selverklæret ambition om at være CO₂-neutral om bare tre år. Det sker dog ikke ved at rejse 140 meter høje vindmøller inden for kommunegrænsen, men derimod i Skive Kommune, Lemvig Kommune samt Lolland Kommune, skriver Jyllands-Posten.

”Magthaverne i København mener at være godt på vej til at indfri ambitionen om at blive verdens første CO₂-neutrale hovedstad. At dette primært skal ske gennem vedvarende energiproduktion og skovplantning langt væk fra København, anses i Borgerrepræsentationen for at ’gøre tingene smartere og grønnere’.

Københavns Kommune er ikke er den eneste, der i sit CO₂-regnskab indregner den fulde effekt af vindmøllerne. Det samme gør nemlig Skive, Lemvig og Lolland Kommuner, hvilket alle involverede er fuldt vidende om”.

I erhvervslivet anvender man begrebet »greenwashing« om virksomheder, der gør sig mere klimavenlige, end de faktisk er. Når fire kommuner med åbne øjne gør det samme, er der reelt tale om klimasvindel, da ingen folkevalgte anstrenger sig for at orientere om de sminkede CO₂-regnskaber”.