KLIMA: Trump vil sætte en stopper for energiøkonomisk vanvid

En rigelig, billig og stabil energiforsyning er forudsætningen for den enorme velstandsforøgelse, menneskeheden har oplevet de sidste hundrede år, og som de sidste tredive år har løftet millioner af mennesker ud af fattigdom, især i Asien. Den dag i dag kommer verdens forsyning med energi overvejende fra fossile kilder. Vand- og kernekraft bidrager med godt 10 pct., mens bidraget fra sol, vind og biomasse er nogle få procent.

Sol, vind og biomasse er ikke rigelige, billige og skalerbare energikilder. Sol og vind er ustabile, de leverer kun, når solen skinner og vinden blæser, og de er kun i begrænset omfang skalerbare. Biomasse er slet ikke skalerbart, da dyrkningsbar jord er et knapt gode, hvor fødevareproduktion må have første prioritet.

I mange år har klima-alarmisterne udsat fossile brændsler for dæmonisering. De har gjort det moralsk og politisk suspekt at arbejde med og anvende fossile brændsler. Det er den udvikling, Donald Trump forsøger at vende. Læs mere her.